10 ft Fiamma Linea Gas Fireplace L.I, NY

Custom made 10 foot Fiamma Linea Gas Fireplace L.I, NY
Fire Feature inside fireplace by Elena Columbo